Horské bystřiny

Voda. Odjakživa nás fascinuje a nedokážeme bez ní být ani den.

Ponořme se do hlubokého lesa, kde v jeho stínu šepotá bystřina a můžeme naslouchat bublavému zurkotu vody.