Magický Javor

"Javor do všech směrů září,
přijímá bez rozdílů, nehodnotí ani nesrovnává.
Slastně propojuje ducha Země se Sluncem."

Stromy jsou fascinující bytosti. Lidé jsou se stromy propojeni odpradávna.